Loneliness

Met deze reeks schilderijen tracht ik de aandacht te vestigen op een maatschappelijk gegeven dat het individu overstijgt en weegt op onze individualistische samenleving.

Eenzaamheid treft zowel jongeren als ouderen, is van alle leeftijden en kan iedereen overkomen op elk moment in het leven.